اسپرت آرتین بهترین آموزشگاه علمی و فنی کیک بوکسینگ، دفاع شخصی وآمادگی جسمانی در تهران

شرکت ورزشی آرتین با هدف  کمک به سطح ارتقاء علمی مربیان ورزشهای رزمی تاسیس شد. این مجموعه تا کنون اقدام به برگزاری بسیاری از دوره های علمی مورد نیاز جامعه ورزشی به خصوص رزمیکاران ایران نموده است.

دکتر عنصری مدیریت این شرکت توانسته است با همکاری مراکز مختلف دانشگاهی و ورزشی در ایران پیوند مناسبی بین ورزش و دانشگاه ایجاد نماید.

سایر خدمات ما:

برگزاری دوره های تخصصی علوم ورزشی

ارائه برنامه های تخصصی حضوری و غیر حضوری

فروش تجهیزات ورزشهای رزمی

اخبار سایت

جراید و خبر گزاری ها

شبکه های اجتماعی