اسلاید قبلی
اسلاید بعدی

آموزش اصولی و فنی بوکس، کیک بوکسینگ، موی تای و دفاع شخصی به همراه تمرینات تخصصی آمادگی جسمانی

وبینار حقوق ورزشی

شرکت ورزشی آرتین اسپرت

با هدف کمک به سطح ارتقاء علمی مربیان ورزشهای رزمی تاسیس شد. این مجموعه تا کنون اقدام به برگزاری بسیاری از دوره های علمی مورد نیاز جامعه ورزشی به خصوص رزمیکاران ایران نموده است.

دکتر عنصری (دکتری مدیریت ورزشی، مدرس دانشگاه، مربی و مدیریت این شرکت) توانسته است با همکاری مراکز مختلف دانشگاهی از جمله دانشگاه پیام نور، در ایران پیوند مناسبی بین جامعه سنتی ورزش و دانشگاه ایجاد نماید.

سایر خدمات ما

اخبار مهمترین دوره ها

فروش تجهیزات ورزشهای رزمی

عضویت ها

silambam

مرکز سیلامبام wsa ایران

international Martilal arts union

اتحادیه بین المللی هنرهای رزمی

academy

مرکز آموزش علوم ورزشی

union

اتحادیه بین المللی علوم، فنون و مهارت