اصول طراحی تمرین قابل استفاده مربیان ورزشهای رزمی 5

اهداف و اصول طراحی تمرین

هدف اصلی تمرین:

رسیدن به اوج اجرای ورزشی است .

– رسیدن به اوج اجرای ورزشی نیازمند طراحی برنامه های تمرینی مناسب است.

– برای طراحی و توسعه ی یک برنامه تمرین ورزشی، روشن نمودن اهداف برنامه ضروری است.

اهداف فرعی شامل:

توسعه ی بدنی همه جانبه
توسعه ی بدنی ویژه ورزش
توسعه ی عوامل تکنیکی
توسعه ی عوامل تاکتیکی
آمادگی روانی
آمادگی تیمی

(دوستی، ارتباط ، داشتن هدف مشترک ، احساس تعلق به تیم)

توسعه ی عوامل مربوط به سلامتی
جلوگیری از آسیب دیدگی
افزایش دانش تئوری

ویژگی تمرین:

منطقی باشد.
قابل دستیابی باش واز طریق تغییرات کوتاه و بلند مدت در ساختار برنامه تمرین ایجاد شود.

انواع مهارت های ورزشی:

چرخه ای: پیاده روی، دویدن و…
غیرچرخه ای: پرتاب وزنه، پرتاب دیسک و …
غیرچرخه ای ترکیبی: اسکیت نمایشی، پرش دومیدانی و..
آگاهی از این طبقه بندی در آموزش مهم است.

اصل ویژگی:

سازگاری های تمرینی نسبت به عوامل زیر دارای ویژگی است:

– الگوهای مهارت ورزش

– عضلات درگیر فعالیت

– شدت تمرین

– نیاز های سوخت وسازی

– زاویه ی مفصلی مورد استفاده

اصل اضافه بار:

ساز گاری های تمرینی هنگامی ایجاد می شود که اجزای فیزیولوژیکی یا عضلانی به میزانی فراتر از سطح معمول(توانایی های فرد) بکار گرفته شود.

اصل پیشرفت تدریجی:

برای دستیابی به پیشرفت در سازگاری های تمرینی باید محرک های تمرینی (شدت یا حجم) به صورت فزاینده و به طور پیوسته در سرتا سر برنامه تمرین افزایش یابد.

– انواع الگوها ی باردهی

* باردهی یکنواخت یا استاندارد – استفاده از بار مشابه در طول سال

مطالب مرتبط  استایلهای کیک بوکسینگ 1400/7

نکات ضعف:

– پیشرفت در مراحل اولیه تمرین

– فلات در مرحله مسابقه

– عدم بهبود اجرای ورزشی

* باردهی پلکانی – افزایش هفتگی بار تمرین

اصل تفاوتهای فردی:

محرک های تمرینی مشابه پاسخ متفاوت در افراد مختلف ایجاد می کند که تحت تاثیر عوامل زیر است:

– وضعیت آمادگی جسمانی پیش از تمرین

– ویژگی های وراثتی

– جنسیت

– سن بیولوژیکی و تقویمی

– وضعیت سلامتی

– ویژگی های روانی و اجتماعی

اصل تنوع:

رسیدن به اوج اجرای ورزشی نیازمند تلاش فراوان و بیش از 1000 ساعت تمرین در سال است

– شدت وحجم بالای تمرین موجب دلزدگی و بی علاقگی ورزشکار می شود.

برای رفع این مشکل؛

1- مربی باید خلاق بوده، دانش کافی داشته و با مجموعه گسترده ای از تمرینات متنوع آشنایی داشته باشد.

2- پس از جلسات تمرین شدید از بازی های گوناگون استفاده کند.

اصل توسعه همه جانبه:

– پیشرفت آهسته در اجرای ورزش

– دستیابی به بهترین اجرا در 18 سالگی و بالاتر

– اجرای ورزش پایدار به هنگام مسابقه

– زندگی ورزشی طولانی تر

– آسیب دیدگی کمتر

اصل تمرینات اختصاصی:

پیشرفت سریع در اجرای ورزش

– دستیابی به بهترین اجرا در 16- 15 سالگی

– اجرای ورزش نا پایدار به هنگام مسابقه

– کناره گیری از ورزش در 18 سالگی

– آسیب دیدگی بیشتر

– الگوی آمریکای شمالی – به شروع تمرینات اختصاصی از دوران کودکی اعتقاد دارند.

قوانین مشارکت فعال

– بیان اهداف تمرین برای ورزشکاران و مشارکت آنها در تبیین اهداف .

– مشارکت ورزشکاران در طراحی و تجزیه و تحلیل برنامه تمرین ( خود ارزیابی).

مطالب مرتبط  اوس در ورزشهای رزمی (1)

– اجرای آزمون های دوره ای .

– دادن تکالیف شخصی به ورزشکاران ( تمرینات تکمیلی)

اصل برگشت پذیری:

بی تمرینی موجب کاهش اجرای ورزشی و از بین رفتن سازگاری های تمرینی می شود.

اشتراک گذاری این پست

ثبت ديدگاه

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار ما با خبر شوید.

مطالب مرتبط