تخصص

نام و نام خانوادگی

سابقه تحصیلی

سابقه کاری

مهارت ها

توضیحات

آمادگی جسمانی،هنرهای رزمی

دکتر عنصری ریاست انجمن کیک بوکسینگ و موی تای دانشگاه پیام نور و مربی ممتاز و دان 6 فدراسیون و قهرمان جهان 2013 از سازمان ( ISKA ) می باشد.

تحصیلات دانشگاهی مقطع دکتری تخصصی مدیریت ورزشی از دانشگاه آزاد اسلامی

سوابق آموزش در باشگاههای مختلف و دانشگاه آزاد اسلامی و پیام نور

دفاع شخصی رزمی حرکات اصلاحی آمادگی جسمانی

دوره ها از آموزش های ساده و ابتدائی تا پیشرفته و قهرمانی را شامل می شود