کن جوتسو (1)

آشنایی با هنرهای رزمی رشته کنجوتسو

در این مقاله سعی داشته ایم، شما را با یکی دیگر از رشته های رزمی کهن و باستانی ژاپن آشنا نمائیم.شما می توانید برای آشنایی بیشتر با سایر ورزشهای رزمی از مقالات دیگر ما استفاده کنید.

با ما همراه باشید…

از بین تمامی سیستم‏های کوبودو…

کن‏ جوتسو مدعی برخورداری از بیشترین تعداد تنوع سبک و نیز تنوع اصول و تئوری‏های زیربنایی است.

مکاتب اصلی که شامل: تنشین شودن کاتوری شینتو-ریو، نن-ریو، چوجو-ریو و کاگه-ریو هستند.

تقریبا همگی در دوره موروماچی به وجود آمدند.

این مکاتب به‏ ویژه به عنوان منشاء مکاتب شمیرزنی ژاپنی به حساب می‏آیند.

در حدود یک قرن پس از پایه‏گذاری این مکاتب، مکاتب منشعب از آنها بر اساس اصول نظری اصلاح شده یا جدید پدید آمدند.

برای مثال رشته شینکاگه-ریو توسط کامیزومی‏ایسه-نو-کامی‏نوبوتسونا (1508-1577) ایجاد شد.

او بسیاری از قواعد مکاتب اصلی را بر اساس تفاسیر و تجربه خود و با کمی اختلاف در شکل در هم ادغام کرد،

و با استفاده از اصطلاحات بودایی قواعد محرمانه مکتب خود را در چندین فهرست طولانی را در کن جوتسو توضیح داد،

و به دفاع از تمرین زاهدانه آن تحت عنوان کنجوتسو به عنوان راهی برای رسیدن به روشنایی نفس پرداخت.  

کن جوتسو