نقدی مدیران گایسف و ایفما(موی تای) را بی اطلاع از منشور المپیک می داند!

در پی نامه های رسمی دبیرکل فدراسیون جهانی ایفما (موی تای )و گایسف به مسئولین ورزش کشور فرید نقدی اعلام کرد منشور المپیک کلام را کامل می کند؟!

نقدی مدیران گایسف و ایفما ( موی تای) را بی اطلاع از منشور المپیک می داند!

موی تای

همانطور که مستحضرید به تازگی آقای استفان فوکس دبیرکل فدراسیون ایفما (فدراسیون موی تای) muay thai

که مورد تایید شواری المپیک، تفیسا، فیزو، آریسف ،ایتا، ورد گیم نیز می باشد.

طی نامه رسمی و حتی تند به مسئولین ورزش کشور، حمایت همه جانبه خود را از فدراسیون مستقل موی تای ایران خود را اعلام کرده است.

 

شرح نامه استفان فوکس دبیر جهانی موی تای muay thai

به مسئولین موی تای ایران نقدی وغیره:

به کلیه اشخاص ذیربط و ذیصلاح

بدینوسیله گواهی می گردد: “فدراسیون موی تای جمهوری اسلامی ایران ” بعنوان یک سازمان ملی مستقل غیر دولتی

و غیرانتفاعی  تحت ریاست آقای جواد نصیری مستان آباد، منتخب قانونی مجمع عمومی  فدراسیون موی تای جمهوری اسلامی ایران،

تنها نماینده رسمی، انحصاری و تام الاختیار وابسته به فدراسیون  بین المللی انجمن های موی تای (ایفما)دفتر مرکزی تایلند،

بعنوان تنها نهادحاکمیتی جهانی ورزش موی تای muay thai می باشد.

در ادامه افزوده است:

تمام نماینده تام الاختیار تمامی حقوق رسمی از نام و آرم و اعزام ها ، نمایندگی ها ،

دوره ها و مسابقات و سایر امور فدراسیون موی تای جمهوری اسلامی ایران به ریاست جواد نصیری (IFma- muay thai)است.

و نکته مهم و پایانی متن ایشان در آخر چنین است:

انتصاب هر شخص دیگری بعنوان و اصطلاح رئیس موی تای و واگذاری ورزش موی تای muay thaiبه ساختارهای غیر رسمی ،

ناشناخته و نامعتبری همچون فدراسیون انجمن های ورزش های رزمی یا فدراسیون انجمن های ورزشی و غیره کاملا پوچ و بی اعتبار است.

 

در پی این نامه مدیر گایسف و مدیر آیمز جهانی در نامه ای به وزیر هم خواستار همکاری با فدراسیون جهانی IFMA موی تای شدند.

 

موی تایموی تای

با انتشار این نامه و این خبر، آقای فرید نقدی مسئول انجمن موی تای در فدراسیون ورزشهای رزمی

 

موی تای

نظر شما را به گفتگو آقای فرید نقدی Farid Naghdi با خبر ورزشی جلب می کنیم:

رئیس انجمن موی تای Muay Thai گفت: بر اساس قوانین موجود، یک فدراسیون بین المللی که عضو IOC است،

تحت هیچ عنوان نمی تواند نمایندگی و یا عضویت خود را در یک کشور به شخص یا اشخاص حقیقی اعطا کند.

نتیجه : ادعاهای مطرح شده از سوی مسئولین گایسف، آیمز و ایفما دال بر بی اطلاعی آنهااز منشور المپیک است!!

به گزارش خبرگزاری برنا،:

در پی به وجود آمدن حواشی مختلف در خصوص رشته موی تای و در جهت تنویر اذهان عمومی،

فرید نقدی رییس انجمن موی تای سکوتش را شکست و گفت:

تا دیروز آقایان مدعی فدراسیون خودخوانده موی تای بودند،

امروز داعیه نمایندگی این رشته را دارند.

منشور المپیک و قوانین حاکم بر کمیته بین المللی المپیک(IOC) خط بطلانی بر این موضوع خواهد بود.

رئیس انجمن موی تای گفت: همانگونه که مستحضر هستید،

فدراسیون های بین المللی در واقع NGO های بین المللی (نهادهای عمومی غیر دولتی) هستند

که در حوزه فعالیت بین‌المللی اختیاراتشان را از اساسنامه خود گرفته و بر اساس تصمیمات مجمع عمومی خود فعالیت می‌کنند.

( سئوال اینجا مطرح است، که مگر غیر از این بوده است که فدراسیون مستقل موی تای ایران اقدام به برگزاری مجمع عمومی خود نموده است؟!)

پس بهتر باید گفت که انتصاب آقای رئیسی و نمایندگان موی تای و ورزشکاران جهانی موی تای این فدراسیون،

مورد تایید شما و وزارت ورزش و جوانان نیستند. چرا؟

وی با اشاره به فعالیت دیگر رشته ها در این حوزه افزود:

نمونه بارز این NGO های بین المللی، فدراسیون بین‌المللی فوتبال، فدراسیون بین المللی شنا، فدراسیون جهانی کاراته و … است

که فدراسیون یا انجمن ملی همان ورزش (مورد تایید دستگاه ورزش و کمیته ملی المپیک کشور) به عنوان نماینده است.

وی در این خصوص ادامه داد:

فدراسیون های بین المللی که عضو کمیته بین‌المللی المپیک IOC می شوند

و یا به عبارت بهتر فدراسیون های بین المللی که عضو خانواده المپیک می شوند موظف به پیروی از منشور المپیک هستند.

سئوال مطرح شده دوم : آیا در همین منشور قید نشده انجمن های غیر دولتی و مردمی؟

Farid naghdi- Javad Nasiri-Muay Thai

آیا فدراسیون رزمی تحت امر دستورات وزارت ورزش و جوانان یک سازمان دولتی نیست؟

Farid naghdi- Javad Nasiri-Muay Thai

رییس انجمن موی تای با تاکید بر این موضوع گفت:

فدراسیون بین المللی موی تای  Muay Thai IFMA که اخیراً به عضویت دائم IOC در آمده است هم از این قاعده مستثنی نیست.

فدراسیون بین المللی موی تای IFMA Muay Thaiباید پیرو منشور المپیک و تصمیمات او بر اساس اساسنامه IFMA باشد.

سئوال سوم : فدراسیون رزمی ایران باید پیرو کدام قانون جهانی باشد؟

رییس انجمن موی تای muaythaiخاطرنشان کرد:

بر اساس قوانین موجود، یک فدراسیون بین المللی که عضو IOC است،

تحت هیچ عنوان نمی تواند نمایندگی و یا عضویت خود را در یک کشور به شخص یا اشخاص حقیقی اعطا کند.

 

موی تای

جواد نصیری ریاست فدراسیون مستقل موی تای 

Farid naghdi- Javad Nasiri-Muay Thai

نمایندگی اعطا شده باید به یک فدراسیون یا انجمن ملی که توسط دستگاه ورزشی کشور یا کمیته ملی المپیک

آن کشور به رسمیت شناخته شده باشد، اعطا شود.

فرید نقدی در ادامه این مبحث به دیگر رشته‌ها اشاره و تاکید کرد:

برای مثال فدراسیون بین المللی ووشو یا فدراسیون جهانی کاراته که عضو IOC هستند،

آیا این فدراسیون‌های جهانی و بین‌المللی نمایندگی خود را به اشخاص حقیقی اعطا کردند؟

سئوال چهارم : آیا بین زمان تشکیل یک رشته یا پس از تشکیل و کار کردن و نیرو گرفتن فرقی ندارد؟

Farid naghdi- Javad Nasiri-Muay Thai

وی افزود : پاسخ مشخص است، خیر نماینده فدراسیون‌های جهانی کاراته و فدراسیون بین المللی ووشو در ایران،

فدراسیون های ملی هستند که دارای شخصیت حقوقی و مورد تایید دستگاه ورزش کشور است.

نقدی در پایان گفت:

با توجه به بحث فوق اعطای نمایندگی فدراسیون بین المللی موی تایIFMA به اشخاص حقیقی از نگاه بین‌المللی،

محلی از اعراب ندارد و افراد آگاه و آشنا به حوزه بین‌الملل می‌توانند بر این موضوع صحه بگذارند.

تمام/

مسئولین ورزش کشور پیشتر کاری مشابه با کیک بوکسینگ واکو کردند، و سالها جنگیدند که ریاست آن عوض شود!

و آخر نیز زورشان به هیچ جا نرسید که هیچ! تازه باعث رشد قارچ گونه انواع کیک بوکسینگ های بی نام و اعتبار شد…

و بنیانگذاران ناشناس هنرهای رزمی هر روز از یک نفطه این سرزمین بیدار شدند،

و به فکر ایجاد یک رشته افتادند تا کسب و کاری بهم زنند و شد آش شله فلم کار رئوسای بی سواد و ناکارآمد! که در کنار چند مدیر

فنی و کاربلد سایر سازمانهای کیک بوکسینگ در یک صف قرار گرفتند!

و در آخر نتیجه چه شد؟ خب حب سمت بسیاری از مسئولین فراهم و بسیاری از ورزشکاران و مربیان سر در گم شدند.

امیدواریم این نتیجه گریبان گیر ورزش موی تای کشور muay thai نشود و سریعا موضوع برطرف گردد.

Farid naghdi- Javad Nasiri-Muay Thai

اشتراک گذاری این پست

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار ما با خبر شوید.

مطالب مرتبط