دفاع شخصی و درگیری خیابانی و بررسی مناطق مهم

بیشتر نکاتی را پیرامون اهمیت و ضرورت کسب دانش دفاع شخصی و انتخاب یک مربی فنی و قابل اعتماد مطالبی را تقدیم حضورتان کردیم . (منبع)

اما به اختصار به تعریف کوتاه و مختصری از دفاع شخصی می پردازیم:

دفاع از خود 

به پادکارهایی گفته می‌شود که شخص برای دفاع از سلامتی یا اموال خود یا دیگری به‌کار می‌بندد. در بسیاری از نظام‌های حقوقی، دفاع مشروع به‌عنوان حقی برای استفاده از زور در صورت مورد تعرض قرار گرفتن به رسمیت شناخته شده‌است.

دفاع فیزیکی به ‌معنی استفاده از نیروی فیزیکی برای مقابله با یک تهدید خشونت‌آمیز فوری است. این نیروی فیزیکی ممکن است با استفاده از سلاح یا بدون سلاح اِعمال شود. در هر دو حالت، موفقیتِ دفاع به پارامترهای مختلفی ازجمله شدت تهدید و نیز آمادگی ذهنی و فیزیکیِ مدافع بستگی دارد.

استراتژی و شیوه مبارزه و بهره گیری از تکنیک های رزمی در درگیری خیابان (دفاع شخصی) به سه اصل یا فاصله بستگی دارد.
ما این مناطق را به سه بخش و رنگ تقسیم بندی و نام گذاری نموده ایم.
1. منطقه امن و سبز درگیری خیابانی
2. منطقه تهدید و زرد درگیری خیابانی
3. منطقه خطر و قرمز درگیری خیابانی

منطقه امن یا سبز:
منطقه ای است که مهاجم از شما دو سه گام دور تر است، و جای نگرانی نیست!
دقت کنید که دو سه گام بلند منظور است.

 در این فاصله شما میدان دید کافی از مهاجم دارید و نه تنها او بلکه اطرافیان او را نیز می توانید ببینید، 

و ارزیابی کنید تا چه اندازه ای می توانند برای شما مشگل زا و خطر ساز باشند.

راهکار: بررسی و توجه به تعداد مهاجمین و یا وضعیت جسمی مهاجم در درگیری خیابانی، 

از نظر غلبه ظاهری بر شما و یا ضعف بدنی  نسبت به شما، 

این امکان را می دهد که شما می توانید انتخاب کنید که از کدام تکنیک ها استفاده کنید، 

نیاز به ضربات قدرتی و سرعتی دارید یا تنها با فشار نقاط حساس و آسیب پذیر فرد می توانید ایجاد جنگ روانی کنید و درگیری را به نفع خود به پایان رسانید.

 و یا حتی نیاز به استفاده از ابزار و وسایلی مانند چوب ، نانچاکو یا باتوم و تونفا در دفاع از خود یا درخواست کمک از دیگران دارید.

شاید هم گزینه فرار بهترین باشد.
قبل از هر واکنشی ابتدا به خود مسلط باشد، 

و مطمئن شوید که آیا شرکت در این درگیری کلا صلاح است و یا ارزش عواقب قانونی و حقوقی پس از آن را حتی اگر شما برنده درگیری باشید ندارد.

( نویسنده : استاد دکتر عنصری – مربی ممتاز فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی با 34 سال سابقه رزمی)