معرفی کیک بوکسینگ (1-1)

When was kickboxing invented?
1970s
American kickboxing originated in the 1970s and was brought to prominence in September 1974, when the Professional Karate Association (PKA) held the first World Championships. Historically, kickboxing can be considered a hybrid martial art formed from the combination of elements of various traditional styles

کیک بوکسینگ آمریکایی از دهه 1970 آغاز شد و در سپتامبر 1974 ، زمانی که انجمن جهانی کاراته (PKA) اولین مسابقات جهانی را برگزار کرد ، مورد توجه قرار گرفت. از لحاظ تاریخی ، کیک بوکسینگ را می توان یک هنر رزمی ترکیبی دانست که از ترکیب عناصر سبک های مختلف سنتی شکل گرفته است.

how did kickboxing start?
Kickboxing is a Japanese hybrid martial art basically comprising of elements of punching and kicking. It was developed by adapting fighting techniques from Karate, Western boxing, and Muay Thai. It originated in 1960s in Japan and gained practitioners in America during the next ten years

کیک بوکسینگ چگونه شروع شد؟

کیک بوکسینگ یک ورزش رزمی ترکیبی ژاپنی است که اساساً شامل عناصر مشت و لگد است. 

با اقتباس از تکنیک های مبارزه از کاراته ، بوکس غربی ، و موی تای توسعه داده شد. 

این فعالیت در دهه 1960 در ژاپن آغاز شد و در طی ده سال آینده در آمریکا تمرین یافت.

کیک بوکسینگ ژاپن از اواخر دهه 1950 آغاز شد و مسابقات از آن زمان برگزار می شد. 

کیک بوکسینگ آمریکایی از دهه 1970 آغاز شد.

 و در سپتامبر 1974 ، زمانی که انجمن جهانی کاراته اولین مسابقات جهانی را برگزار کرد.

امروزه ویکی پدیا یکی از مراجع تحقیق شده است، بد نیست به چند نکته برگرفته از این سایت اشاره کنیم.

“کیک‌بوکسینگ (به انگلیسیKickboxing) ترکیبی از رشته‌های، کاراته و بوکس است. 

کیک بوکسینگ ورزشی رزمی می‌باشد که ۴۳ سال از تولد آن می‌گذرد. 

به‌طورکلی هدف از تمرینات کیک بوکسینگ دفاع از خود، به دست آوردن آمادگی جسمانی و هم چنین به عنوان ورزش رزمی می‌باشد.

کمربندهای کیک بوکسینگ به صورت فدراسیونی به این ترتیب میباشد:سفید، زرد، نارنجی، سبز، آبی، قهوه ای، مشکی، دان ۱ الی دان۹،کمربند فایتری.

ریشهٔ اصلی کیک بوکسینگ

 به ۲۰۰۰ سال پیش در آسیا بر می‌گردد. 

کیک بوکسینگ ژاپنی در دههٔ ۱۹۶۰ میلادی ایجاد و رقابت‌های آن از همان دهه شروع شد. 

بنیان‌گذاران آن اوسامو ناگوچی و تاتسو یامادا می‌باشند. 

کیک بوکسینگ آمریکایی در دهه ۱۹۷۰ میلادی به وجود آمد.

 بنیان‌گذاران کیک بوکسینگ در غرب «جو لوئیس»، «بیل والاس»، «جف اسمیت» و «جری بیزلی» در سال ۱۹۷۰ می‌باشند. کیک بوکسینگ را می‌توان ورزش رزمی تلفیقی دانست که در آن از روش‌های رشته‌های مختلف رزمی استفاده شده‌است.

 

 از لحاظ تاریخی ، کیک بوکسینگ را می توان یک هنر رزمی ترکیبی دانست که از ترکیب عناصر سبک های مختلف سنتی شکل گرفته است.

 این رویکرد از دهه 1970 به طور فزاینده ای محبوب شد و از دهه 1990 رشد فزاینده ای یافت.

 کیک بوکسینگ از طریق ترکیبی بیشتر با تکنیک های مبارزه زمینی از جو جیتسو و کشتی های محلی برزیل ، به ظهور هنرهای رزمی جذاب  کمک کرد.

 

روش مبارزه:

مسابقات در یک زمین مربع شکل ۱۶ تا ۲۰ فوتی که با طناب محصور شده برگزار می‌گردد.

 زمان مسابقه معمولاً سه راند سه دقیق‌ای می‌باشد

 که ورزشکاران بین هر راند یک دقیقه استراحت می‌کنند.

 هر مسابقه توسط یک داور و یک پزشک کنترل می‌شود؛ و در هر راند سه قاضی به مبارزان امتیاز می‌دهند.

این ورزش داخل رینگ یا تاتامی برگزار می‌شود و گرفتن حریف در مسابقه خطا است . 

در مسابقه یک داور وسط وجود دارد و سه داور کنار و یک قاضی وجود دارد. 

در مسابقات آماتور راند ها به شکل دو راند 2 دقیقه ای برگزار می شود

 و در صورت مساوری کار به راند سوم کشیده می شود . 

به افرادی که در مبارزات کیک بوکسینگ شرکت می‌کنند «فایتر» می‌گویند.

ضربات مشت به سر حریف دارای ۱ امتیاز و ضربات پا به سر دارای ۲ امتیاز می‌باشد. 

هم چنین ضربات پایی که به صورت چرخشی اجرا شوند و به سر حریف اصابت کنند ۳ امتیاز دارند. 

اجرای ضربات چرخشی معمولاً توانایی زیادی می‌خواهد و در واقع یک نوع حرکت ریسکی است،

 به همین دلیل این گونه ضربه‌ها کمتر اجرا می‌شود

 

نهادهای حاکم بین المللی در کیک بوکسینگ شامل انجمن جهانی سازمان های کیک بوکسینگ همچنین به عنوان WAKO

 انجمن جهانی کیک بوکسینگ ، انجمن بین المللی کاراته ورزشی ، فدراسیون بین المللی کیک بوکسینگ و 

شبکه جهانی کیک بوکسینگ و سایر می باشد. 

 سازمان های معتبر برگزار کننده مسابقات جهانی در این رشته

 مانند: Glory ، ONE Championship ، K-1 ، SUPERKOMBAT و Kunlun Fight می باشند.