استاد عنصری

دکتری مدیریت ورزشی

Contrary to popular belief, Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.Lorem Ipsum is not simply random text. It has roots in a piece of classical Latin literature from 45 BC, making it over 2000 years old.

نام و نام خانوادگی: تورج علی عنصری

تاریخ تولد 1358/06/30 اما دراصل 5 مهر است

محل اقامت: تهران

سوابق تحصیلی:

عنوان مدرک: دکتری تخصصی مدیریت ورزشی

نام و نوع سازمان آموزشی: دانشگاه علوم و تحقیقات واحد آیت الله آملی

عنوان مدرک: کارشناس ارشد مدیریت تربیت بدنی

نام و نوع سازمان آموزشی: دانشگاه آیت الله آملی

معدل  17

عنوان مدرک: کارشناس تربیت بدنی – دبیری

نام و نوع سازمان آموزشی: دانشگاه آزاد واحد تهران مرکز

معدل : 16

عنوان مدرک کاردانی: نرم افزار کامپیوتر

نام و نوع سازمان آموزشی: دانشگاه آزاد از واحد تهران سماء

معدل : 14

رزومه علمی و پژوهشی:

There are many variations of passges of Porem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words.

رزومه مدیریتی:

There are many variations of passges of Porem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words.

سایر رزومه و سوابق مدیریتی مهم :

There are many variations of passges of Porem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words.

رزومه مربیگری:

There are many variations of passges of Porem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words.

رزومه داوری:

There are many variations of passges of Porem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words.

رزومه قهرمانی:

There are many variations of passges of Porem Ipsum available, but the majority have suffered alteration in some form, by injected humour, or randomised words.

رزومه استاد عنصری

مدیر عامل شرکت ورزش نشاط آرتین