تورج عنصری مسئول کمیته ورزش مرکز علمی توسعه پایدار شد 2023/10/14

تورج عنصری مسئول کمیته ورزش آکادمی توسعه پایدار و آموزش اجرائی شد

 تورج علی عنصری به عنوان ” مسئول کمیته ورزش ” آکادمی بین المللی  توسعه پایدار و آموزش اجرایی در ایران شد

متن حکم انتصاب کمیته ورزش

دکتر تورج علی عنصری

از طرق سازمان IAFSDET در جمهوری اسلامی ایران شما مسئول کمیته ورزش این مجموعه با رعایت حقوق و امتیازات خود خواهید بود.

دکتر دهنوی

ریاست آکادمی بین المللی توسعه پایدار و آموزش اجرایی در ایران

Hereby certify that

Dr.Torajali Onsory

Toward President of the sport committee

IAFSDET of the Islamic Republic of Iran is appointed, all right and benefit are reserved for then

Number: 021690729619    Date:14/10/2023

IAFSDET Representative in Iran

Dr.Mohammad Sajjad Dehnavi

اشتراک گذاری این پست

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار ما با خبر شوید.

مطالب مرتبط