اصول طراحی تمرین قابل استفاده مربیان ورزشهای رزمی 5

اهداف و اصول طراحی تمرین

هدف اصلی تمرین:

رسیدن به اوج اجرای ورزشی است .

– رسیدن به اوج اجرای ورزشی نیازمند طراحی برنامه های تمرینی مناسب است.

– برای طراحی و توسعه ی یک برنامه تمرین ورزشی، روشن نمودن اهداف برنامه ضروری است.

اهداف فرعی شامل:

توسعه ی بدنی همه جانبه
توسعه ی بدنی ویژه ورزش
توسعه ی عوامل تکنیکی
توسعه ی عوامل تاکتیکی
آمادگی روانی
آمادگی تیمی

(دوستی، ارتباط ، داشتن هدف مشترک ، احساس تعلق به تیم)

توسعه ی عوامل مربوط به سلامتی
جلوگیری از آسیب دیدگی
افزایش دانش تئوری

ویژگی تمرین:

منطقی باشد.
قابل دستیابی باش واز طریق تغییرات کوتاه و بلند مدت در ساختار برنامه تمرین ایجاد شود.

انواع مهارت های ورزشی:

چرخه ای: پیاده روی، دویدن و…
غیرچرخه ای: پرتاب وزنه، پرتاب دیسک و …
غیرچرخه ای ترکیبی: اسکیت نمایشی، پرش دومیدانی و..
آگاهی از این طبقه بندی در آموزش مهم است.

اصل ویژگی:

سازگاری های تمرینی نسبت به عوامل زیر دارای ویژگی است:

– الگوهای مهارت ورزش

– عضلات درگیر فعالیت

– شدت تمرین

– نیاز های سوخت وسازی

– زاویه ی مفصلی مورد استفاده

اصل اضافه بار:

ساز گاری های تمرینی هنگامی ایجاد می شود که اجزای فیزیولوژیکی یا عضلانی به میزانی فراتر از سطح معمول(توانایی های فرد) بکار گرفته شود.

اصل پیشرفت تدریجی:

برای دستیابی به پیشرفت در سازگاری های تمرینی باید محرک های تمرینی (شدت یا حجم) به صورت فزاینده و به طور پیوسته در سرتا سر برنامه تمرین افزایش یابد.

– انواع الگوها ی باردهی

* باردهی یکنواخت یا استاندارد – استفاده از بار مشابه در طول سال

مطالب مرتبط  برگزاری کارگاه روانشناسی ورزشی 97/10

نکات ضعف:

– پیشرفت در مراحل اولیه تمرین

– فلات در مرحله مسابقه

– عدم بهبود اجرای ورزشی

* باردهی پلکانی – افزایش هفتگی بار تمرین

اصل تفاوتهای فردی:

محرک های تمرینی مشابه پاسخ متفاوت در افراد مختلف ایجاد می کند که تحت تاثیر عوامل زیر است:

– وضعیت آمادگی جسمانی پیش از تمرین

– ویژگی های وراثتی

– جنسیت

– سن بیولوژیکی و تقویمی

– وضعیت سلامتی

– ویژگی های روانی و اجتماعی

اصل تنوع:

رسیدن به اوج اجرای ورزشی نیازمند تلاش فراوان و بیش از 1000 ساعت تمرین در سال است

– شدت وحجم بالای تمرین موجب دلزدگی و بی علاقگی ورزشکار می شود.

برای رفع این مشکل؛

1- مربی باید خلاق بوده، دانش کافی داشته و با مجموعه گسترده ای از تمرینات متنوع آشنایی داشته باشد.

2- پس از جلسات تمرین شدید از بازی های گوناگون استفاده کند.

اصل توسعه همه جانبه:

– پیشرفت آهسته در اجرای ورزش

– دستیابی به بهترین اجرا در 18 سالگی و بالاتر

– اجرای ورزش پایدار به هنگام مسابقه

– زندگی ورزشی طولانی تر

– آسیب دیدگی کمتر

اصل تمرینات اختصاصی:

پیشرفت سریع در اجرای ورزش

– دستیابی به بهترین اجرا در 16- 15 سالگی

– اجرای ورزش نا پایدار به هنگام مسابقه

– کناره گیری از ورزش در 18 سالگی

– آسیب دیدگی بیشتر

– الگوی آمریکای شمالی – به شروع تمرینات اختصاصی از دوران کودکی اعتقاد دارند.

قوانین مشارکت فعال

– بیان اهداف تمرین برای ورزشکاران و مشارکت آنها در تبیین اهداف .

– مشارکت ورزشکاران در طراحی و تجزیه و تحلیل برنامه تمرین ( خود ارزیابی).

مطالب مرتبط  آشنایی با مشاوران تغذیه شرکت 1396

– اجرای آزمون های دوره ای .

– دادن تکالیف شخصی به ورزشکاران ( تمرینات تکمیلی)

اصل برگشت پذیری:

بی تمرینی موجب کاهش اجرای ورزشی و از بین رفتن سازگاری های تمرینی می شود.

اشتراک گذاری این پست

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

ثبت ديدگاه

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار ما با خبر شوید.

مطالب مرتبط