توضیحات

محافظ دندان یا لثه

 

محافظ لثه با قابلیت ژلاتینه و شکل گیری فورم دهان و دندان شما

طریقه آماده سازی جهت استفاده:

  1. آب را جوشانده
  2. لثه را داخل لیوان آب جوش قرار داده به صورتیکه کامل تمام سطوح لثه را بپوشاند
  3. پس از 45 ثانیه بیرون آورده
  4. داخل دهان قرار داده و تمام دندان ها را محکم به لثه فشار می دهیم
  5. می توانیم از دست نیز کمک بگیریم
  6. پس از 15 ثانیه فشار به زیر آب سرد می گیریم

اکنون قابل استفاده می باشد.