شناخت منطقه سبز و امن در درگیری های خیابانی:

( نویسنده : استاد دکتر عنصری – مربی ممتاز فدراسیون انجمن های ورزشهای رزمی با 34 سال سابقه رزمی)

استراتژی و شیوه مبارزه و بهره گیری از تکنیک های رزمی در خیابان به سه اصل یا فاصله بستگی دارد.
ما این مناطق را به سه بخش و رنگ تقسیم بندی و نام گذاری نموده ایم.
1. منطقه امن و سبز
2. منطقه تهدید و زرد
3. منطقه خطر و قرمز

• منطقه امن یا سبز:
منطقه ای است که مهاجم از شما دو سه گام دور تر است، و جای نگرانی نیست!
دقت کنید که دو سه گام بلند منظور است. در این فاصله شما میدان دید کافی از مهاجم دارید و نه تنها او بلکه اطرافیان او را نیز می توانید ببینید، و ارزیابی کنید تا چه اندازه ای می توانند برای شما مشگل زا و خطر ساز باشند.

راهکار: بررسی و توجه به تعداد مهاجمین و یا وضعیت جسمی مهاجم از نظر غلبه ظاهری بر شما و یا ضعف بدنی
شما می توانید انتخاب کنید که از کدام تکنیک ها استفاده کنید، نیاز به ضربات قدرتی و سرعتی دارید یا تنها با فشار نقاط حساس و آسیب پذیر فرد می توانید ایجاد جنگ روانی کنید و درگیری را به نفع خود به پایان رسانید. و یا حتی نیاز به استفاده از ابزار و وسایلی مانند چوب ، نانچاکو یا باتوم و تونفا در دفاع از خود یا درخواست کمک از دیگران دارید.شاید هم گزینه فرار بهترین باشد.
قبل از هر واکنشی ابتدا به خود مسلط باشد، و مطمئن شوید که آیا شرکت در درگیری کلا صلاح است و یا ارزش عواقب قانونی و حقوقی پس از آن را حتی اگر شما برنده درگیری باشید ندارد.

WhatsApp Image 2021 01 26 at 16.19.33 - شناخت منطقه سبز و امن در درگیری های خیابانی
WhatsApp Image 2021 01 26 at 16.19.33 1 - شناخت منطقه سبز و امن در درگیری های خیابانی
WhatsApp Image 2021 01 26 at 16.13.05 - شناخت منطقه سبز و امن در درگیری های خیابانی