کیوجوتسو

کیوجوتسو یا هنر کمانداری نخستین مکتب از مکاتب کوبودو است که پدیدار گشت. سایر مکاتب بوجوتسو عموما در دوره موروماچی یا بعد از آن شکل گرفتند، اما کیوجوتسو با آداب و رسومی متمایز در دوره نارا (710-794) و هیان (794-1158) بنیان گذاشته شد. جنگاوران مهارت‏های خود را با انجام اعمالی همچون یابوسامه، اینومونو، کاساگاکه و تیراندازی به اهداف ثابت یا متحرک از روی اسب ارتقاء می‏دادند. آنها همچین در برخی از مراسم تشریفاتی تیراندازی مانند یومی-هاجیمه و کوساجیشی شرکت می‏کردند.

WhatsApp Image 2021 01 19 at 17.01.14 - کیوجوتسو
WhatsApp Image 2021 01 19 at 17.10.46 695x1024 - کیوجوتسو