بوجوتسوی ترکیبی

برخی از مکاتب تنها در استفاده از یک سلاح تخصص داشتند، اما بسیاری دیگر از مکاتب، ترکیبی از سیستم‏های گوناگون شامل تعدادی سلاح و شیوه‏های نمایش کاربرد آنها بودند. به خاطر واقعیت میدان جنگ هرچه مکاتب قدیمی‏تر بودند، احتمال استفاده از سلاح‏های متنوع در آنها بیشتر بود.
برای مثال یکی از قدیمی‏ترین مکاتب کن‏جوتسو به نام شینتو-ریو کارکردن با ناگیناتا، جوجوتسو، پرتاب چاقو، مهندسی و حتی پیش‏گویی را در برنامه آموزشی خود داشت. در مکتب تاکن‏اوچی-ریو فنون جوجوتسو در کنار کار با چوبدستی، شمشیر، ناگیناتا و یاری (نیزه) تمرین می‏شد. جنگجویان از شانس مبارزه با سلاح مورد علاقه خود در میدان نبرد برخوردار نبودند. اگر شمشیر آنها می‏شکست یا از باران تیر فرار می‏کردند، باز هم برای زنده ماندن می‏بایست توان استفاده از دیگر سلاح‏ها را می‏داشتند.

WhatsApp Image 2021 01 19 at 17.01.13 - بوجوتسوی ترکیبی
WhatsApp Image 2021 01 19 at 17.01.14 - بوجوتسوی ترکیبی