اثرات ورزش بر کاهش استرس های روحی

در این مقاله  می خواهیم به نقش و اثر و ارزش کاهش استرس از طریق تمرینات ورزشی مختصر نظری داشته باشیم:

امروزه با پیشرفت علوم زیستی و روانشناسی کاملاً مشخص شده که موجودی به نام انسان مجموعه ای است از ویژگی های جسمانی و مشخصه های روانی که مطلقاً از یکدیگر قابل تفکیک نیستند. تغییرات بدن انسان مساوی است با تغییرات روح و دگرگونی روح با دگرگونی بدن برابر است. بدن انسان همیشه به صورت یک کل واحد عمل می کند، نه به صورت یکسری بخش های جد از هم. ذهن و بدن از هم جدا نیستند و تقریباً هیچ پدیده ای وجود ندارد که تأثیرات آن تنها جسمی یا روانی باشد. نه ذهن از عناصر و استعدادهای مستقل تشکیل شده است و نه جسم از بخش های متفاوت به وجود آمده است. تغییر در هر بخش آن می تواند برکل بدن اثر بگذارد.

از سویی دیگر، همساز ی یکی از متمایزترین جنبه های حیات معنوی هر فرد، شخصیت او می باشد. شخصیت هر فرد همان الگوی کلی یا ساختمان بدنی ، رفتار، علایق ، استعدادها، توانای ی، گرایشها و صفا ت دیگر او است . به این ترتیب می توان گفت که منظور از شخصیت ، مجموعه یا ک ل خصوصیات و صفات فرد است .

در رابطه با اثر ورزش بر شخصیت انسان ، یکی از گسترده ترین عقاید این است که ورزش ، از راههای گوناگون در روحیه و شخصیت ورزشکاران اثر مثبت می گذارد. چنین تأثیرات مثبتی ممکن است موقت یا دایم باشد یا در مورد افراد جوانتر، به این دلیل که فرایند رشد و تکامل روانی و عاطفی آنان درحال تکوین است ، بیش از افراد مسن صحت داشته باشد.

احتمالاً مهم ترین جنبه این تأثیر، رشد صلاحیت و شایستگی اجتماعی یا  جنبه اجتماعی شخصیت است . علاوه بر رشد شخصی ، ورزش به طور موثری در تحول فرد اثر داشته است.

مطالب مرتبط  معرفی موآی تای یا موی تای (3)

ورزش به طور عمومی سرشار از فرصتهای مناسب برای برخورد با موانع و مشکلا ت و اتخاذ شیوه های مناسب به منظور رفع آن هاست .

این وضعیت از نظر سلامت روانی افراد و به خصوص کودکان اهمیت بسیار دارد. در واقع ، انتخاب شیوه یا شیوه های ورزشی (تاکتیک ) که منجر به تسلط و غلبه بر موانع (حصول پیروزی ) می شود، از نظر سلامت روانی بسیار مهم است ؛ زیرا نه تنها احساس رضایت را در فرد گسترش می دهد، بلکه باعث می شود در برخورد با موانع و مشکلات ، روحیه ای مقاوم ، جستجوگر، چاره اندیش ، منعطف و تحمل پذیر داشته

باشد.

بنابراین ، غلبه کردن بر کشمکش ها و مشکلا ت در ورزش ، امکان دارد احسا س شخصی فرد را در مورد شایستگی و کنترل خویش افزایش دهد، انگیز ه درونی او را برا ی بروز رفتار شایسته بیشتر کند و شخصیت او را به شکلی بسیار مثبت ، تحت تأثیر قرار دهد.

یکی از عوامل اصلی رشد و شکوفایی استعدادهای روانی و ذهنی هر فرد ، حرکت است . روان شناسان معتقدند که هر قدر میدان وسیع تری ازنظر محیطی، تربیتی و ارتباطات روانی  اجتماعی در اختیار انسان گذاشته شود، به رشد بالندگی استعدادهای نهفته او کمک می کند. کودکان و نوجوانانی که فرصت می یابند در میادین ورزشی استعدادها، توانایی ها، لیاقت ها و مهارت های خود را به نمایش بگذارند و در رابطه با مشکلات ورزشی از خود ابتکار، خلاقیت و احتمالاً بداعت نشان دهند، محیط و شرایط مناسب تری از نظر تربیتی پیش رو خواهند داشت ؛ به ویژه اگر این عوامل مناسب محیطی از طریق برخوردهای مثبت ، تقدیرها و تشویقهای والدین ، اولیا و همسالان به دلیل ابراز خلاقیت ها واحراز موفقیت های فردی ، مورد حمایت بیشتری قرار گیرد.

مطالب مرتبط  چرا کیک بوکسینگ (2)

همچنین از آنجا که در حین بازی یا قبل و بعد از آ ن، همه افرادی که در تمرینهای دسته جمعی شرکت می کنند، حق دارند نظرات خود را در جهت بهبود وضعیت اظهار کنند، ارایه نظرات صحیح از طرف هریک از بازیکنا ن در دفعات مختلف ، باعث پذیرش نظرات آنان از سوی سایرین خواهد شد.

این پذیرش به تدریج بر قدر ت میدان داری و رهبری فرد خواهد افزود. به علاوه کسب موفقیت های ورزشی یا تلاش برای به دست آوردن موفقیت ، صرف نظر از نتیج های که حاصل می شود، کوششی است که به طور مستمر در رقابتهای ورزشی وجود دارد.

کسب این گونه موفقیت ها یا حتی توانایی تلاش و کوش ش برای به دست آوردن موفقیت باعث می شود فرد از استعدادهای نهفته خود مطلعذ شود و امید او به موفقیت های ورزشی و غیرورزشی در زندگی واقعی افزایش یافته، اعتماد به نفس او بالا برود.

یکی از متداول ترین طبقه بندی هایی که روان شناسان در رابطه با انواع تیپهای شخصیتی به کار می برند، دو تیپ درونگرا و برونگرا می باشد.

افراد درونگرا کسانی هستند که واکنش آن ها نسبت به موقعیت های مختلف ، منفی است یا از این موقعیت ها فرار می کنند و ساکت و آرام می باشند.

از طرف دیگر، افراد برونگرا نسبت به موقعیت ها واکنش مثبت نشان می دهند، در مقایسه با تیپ درونگرا بیشتر حرف می زنند و تما سهای اجتماعی آن ها نیز زیادتر است.

تحقیقات نشان داده است که افراد ورزشکار به دلیل شرکت فعال در فعالیت های اجتماعی مانند تمرین ها و مسابقه ها و همچنین مقبولیت های اجتماعی که به دلیل موفقیت های ورزشی احراز می کنند، شخصیتی برون گرایانه و فعال می یابند و واکنش آن ها نسبت به شرایط مختلف بهتر میگردد.

مطالب مرتبط  معرفی کیک بوکسینگ (1-1)

به علاوه یکی از را ههای مقابله با استرس، افسردگی، اضطراب و ناراحت یهای روحی که اکثراً به وسیله کم تحرکی تشدید می گردند، ورزش و حرکات نرمشی است. ورزش جریان خون مغز را افزایش داده و تغذیه سلو لهای مغزی را بیشتر می کند، دمای بدن را افزایش داده و منجر به ترشح موادی در بدن م یگردد که شادمانی ایجاد میکنند، همچنین اعتماد به نفس و احساس رضایت فردی را که در افراد افسرده کاهش می یابند زیاد میکند، در ضمن ورزش با بهبودی فعالیت سیستم عصبی، باعث خونسردی، نرمش و بهبودی مهار تها می گردد.

پرداختن به بازی و ورزش ، اصولاً باعث انبساط خاطر و شادابی می شود. به همین دلیل است که گروه زیادی از مردم پس از کار و تلاش خسته کننده شغلی ، ساعت های فراغت خود را صر ف این گونه فعالیت ها می کنند. حتی دیده شده است افرادی که از موضوعی دچار تأثر و غم هستند، چنانچه با تمایل خود یا اصرار دیگران برای کاهش ناراحتی به ورزش بپردازند، واقعاً برای دقایقی هرچند کوتاه تأثرات خود را ازیاد می برند. در افراد مبتلا به استرس انجام ورزش به دوری موقت از استرس کمک کرده، ادراک شخصی را افزایش میدهد و منجر به ایجاد احساس خوبی بعد از آن م یگردد که فرد را قادر به یافتن راه حل برای مقابله با استرس میکند.

اشتراک گذاری این پست

اشتراک گذاری در print
اشتراک گذاری در twitter
اشتراک گذاری در email
اشتراک گذاری در telegram
اشتراک گذاری در whatsapp

ثبت ديدگاه

عضویت در خبرنامه

با عضویت در خبرنامه از آخرین اخبار ما با خبر شوید.

مطالب مرتبط